Harmonogram realizace opatření ze Zásobníku PUMP předpokládá, že do roku 2018 proběhne většina opatření v oblasti parkování a preference veřejné dopravy spolu s dokončením uzlu u hlavního nádraží. Roky 2019 – 2020 pak budou ve znamení otevření velkých staveb Západního okruhu, tramvajové trati na Borská pole i části východního okruhu na silnici I/20. Do roku 2023 musejí být ukončeny projekty financované s přispěním evropských fondů v období 2014 – 2020. Řada dalších opatření nemá v harmonogramu pevné ukotvení – probíhají buď průběžně, nebo je lze realizovat nezávisle na ostatních.

Aktuální informace o realizaci plánu

na stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, p.o.
ukr.plzen.eu

Výchozí harmonogram

Rok   Předpokládaná realizace opatření
2016
 • Stezka Mže (Skvrňany-Radčická-ZOO)
 • Vznik zóny placeného parkování Hamburk
 • Uzavírka / restrikce IAD Americká
 • Vyhrazený pruh Karlovarská
 • Úprava Rodelu
2017
 • I/27 Třemošenský rybník – Orlík
 • Rekonstrukce Masarykovy ulice (Rokycanská – Moravská)
 • Parkoviště P+G Kotkova ve vazbě na zřízení zóny placeného stání Klatovská západ
 • Parkoviště P+R na náměstí Emila Škody
 • Preference MHD v historickém jádru
 • Zpracování koncepce příměstské dopravy (včetně ověření potenciálu železniční sítě, střednědobý výhled)
2018
 • I/20 Studentská, úseky Plaská – Gerská a Gerská – Krašovská
 • Nové umístění Faltusova mostu jako lávky pro chodce a cyklisty
 • Terminál veřejné dopravy Šumavská / Hlavní nádraží
 • SŽDC – Uzel Plzeň 2. stavba – jižní polovina osobního nádraží + mosty Mikulášská
 • Revitalizace uličního prostoru – Tyršova
 • Parkoviště P+R u konečné tramvaje Bolevec
 • Rozšíření zóny placeného parkování západně od Klatovské třídy
 • Husovo náměstí – obousměrný provoz
 • Uzavírka / restrikce IAD Koperníkova
 • Uzavírka / restrikce IAD Tylova, vyhrazený pruh k Domažlické
 • Zastávky MHD Adelova, upřednostnění MHD E.Beneše × 17. listopadu × Samaritská
 • Vyhrazený pruh Malostranská
 • Rekonstrukce tramvajové trati Slovanská v úseku Částkova – Slovany
 • Integrace jednotlivého jízdného v regionální dopravě
2019
 • SŽDC – Uzel Plzeň 5. stavba – Lobzy, Koterov
 • SŽDC – Uzel Plzeň 3. stavba – přesmyk domažlické trati
 • Křižovatka U Jána – Úprava pěších tras a veřejných prostorů ve vnitřní části města (Nádraží – centrum – Prazdroj)
 • Rekonstrukce tramvajové trati Klatovská (3 úseky, vč. křižovatky Belánka)
 • Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole
 • Přestupní uzel v Kaplířově ulici
 • Parkoviště P+R v Kaplířově ulici
 • Upřednostnění MHD U Prazdroje – Rokycanská
 • Přestupní uzel na Nám. Milady Horákové
 • Rekonstrukce tramvaj. trati Koterovská, úsek Sladkovského – nám. gen. Píky
 • Modernizace technologie v trakčních měnírnách Bory a Letná
2020
 • Západní okruh (druhá etapa; Chebská – Karlovarská)
 • Rekonstrukce tramvaj. trati Skvrňanská – Přemyslova
 • I/20 Plaská – Na Roudné
 • Úpravy v tramvajových obratištích Košutka a Skvrňany
2021
 • Rekonstrukce Dlouhé ulice
 • Zkapacitnění Borská (depo – Folmavská)
2022
 • I/27 Sukova – Borská
 • Dokončení propojení ZČU s centrem města
 • Rekonstrukce Lobezské ulice
 • Cyklistické a pěší propojení Vejprnický potok
 • Stezka Úslava (Chrástecká – Těšínská, Koterov – hranice města – Starý Plzenec)
 • Stezka Úhlava (Plzeňská cesta, Hradiště-Radobyčice)
 • Stezka Radbuza (Papírenská lávka-Malostranská)
 • Stezka Radbuza (spojení Škoda sport park – České údolí – Litice)
 • Pokračování výstavby Greenways
 • Soubor drobných opatření upřednostnění MHD – průběžně (křižovatky – různé lokality)
 • Rozvoj elektromobility – bateriové technologie v trolejbusech a autobusech
2023
 • I/20 Na Roudné – Rokycanská
 • SŽDC – Uzel Plzeň 4. stavba – Doubravka
 • I/26 Plzeň, uzel – Rokycanská
 • Modernizace elektrického vozového parku MHD
2025
 • Revitalizace uličního prostoru – Klatovská
 • Pěší propojení centra s Roudnou
 • Lávka přes Rokycanskou ulici
 • Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany