Plán udržitelné mobility Plzně byl zpracováván v letech 2014 až 2016, a následně schválen usnesením ZMP č. 5/2017 ze dne 2. 2. 2017. Pro naplnění přínosu ke zlepšení dopravních vztahů bylo vybráno celkem 82 opatření provázaných z různých oblastí dopravy. Následně zahájil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně pravidelný monitoring a aktualizaci dokumentu. Celkem již proběhly 3 aktualizace, v letech 2018, 2020 a 2022. Aktualizovaný dokument byl vždy schválen v Zastupitelstvu města Plzně (viz dokumenty ke stažení).

Opatření zrealizovaná

Opatření připravovaná

Opatření naplňovaná průběžně

Další opatření